วิธีการ Convert ไฟล์ภาพไปเป็นตัวอักษร ด้วย Google Docs

สำหรับใครที่ใช้งาน Google Drive ก็จะรู้จักเจ้า Google Docs เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานด้านเอกสารของทาง Google ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เคยไหมที่จะคัดลอกข้อความที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ แต่ไม่สามารถ copy ออกมาได้ แม้ว่าจะหาโปรแกรมที่แปลงไฟล์เป็น word หรือแปลงไฟล์ต่างๆ ก็ยังไม่สามารถแปลงได้อย่างสมบูรณ์ หรือแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อจะเปลี่ยนให้เป็นข้อความ แต่ก็ยังคงมีปัญหากับภาษาไทยอยู่ดี วันนี้แอดมินมีวิธีแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษร (Text) ซึ่งรองรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้เจ้า Google Docs เป็นตัวช่วย จะเรียกว่า แปลงภาพเป็นตัวอักษร ออนไลน์ ก็ได้ มาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนยังไง ถามว่าใช้กับไฟล์ PDF ได้ไหม ได้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องสระเหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์แบบรูปภาพจะสมบูรณ์กว่า ดังนั้นแนะนำให้แคปภาพเป็นไฟล์รูป หรือ แปลงเป็นไฟล์รูปภาพ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า วิธีแปลงไฟล์รูปภาพเป็นข้อความใน Google Docs สิ่งที่ต้องเตรียม และข้อควรทราบก่อนเริ่ม ให้เตรียมเอกสารที่ต้องการ โดยทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .png เช่น หากต้องการแปลงข้อความจากในหนังสือ ให้ทำการสแกนเล่มนั้น หรือใช้วิธีถ่ายรูปให้ชัดที่สุด โดยข้อความต้องห้ามบิดเบี้ยว และหากเป็นไฟล์ PDF ให้ทำการแคปหน้าจอ (Screen Capture) แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (แนะนำให้บันทึกเป็นไฟล์ .png) [...]

เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกระทบที่มีผลต่อการตลาด (Five Force Model)

เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกระทบที่มีผลต่อการตลาด (Five Force Model)   เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกระทบที่มีผลต่อการตลาด (Five Force Model) คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกระทบที่มีผลต่อการตลาดได้แก่ คู่แข่ง สภาพแวดล้อม การแข่งขัน และโอกาสในการตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดย Michael E. Porter เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ ประกอบด้วยแรงกดดัน 5 ด้านคือ   1. แรงจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม โดยผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงจำนวนคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม สัดส่วนตลาดของคู่แข่งแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเข้าทำตลาดในผลิตภัณฑ์นั้น 2. แรงจากการต่อรองของลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสร้างคุณค่าในตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หากกิจการต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย จะเป็นความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการได้ ซึ่งจะทำให้กำไรของกิจการลดลง ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน นอกจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องสร้างตราสินค้าของตนให้แข็งแกร่ง 3. แรงจากผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ว่ามีผู้จัดจำหน่ายรายใดมีอำนาจต่อรองได้สูง ควรรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าร่วมกัน จะทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายได้สูง 4. แรงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง เพราะจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจลงลด การที่ผู้ประกอบการเลือกทำธุรกิจที่มีแนวคูกำแพงล้อมรอบจะทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ยาก คูกำแพงล้อมรอบธุรกิจได้แก่ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าที่จงรักภักดีในตราสินค้า ความสามารถในบริหารต้นทุน ฯลฯ การเข้ามาของคู่แข่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการควรต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินทั้งกิจการตนเองและคู่แข่ง  5. แรงจากสินค้าทดแทน ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่าลูกค้าสามารถหาสินค้าทดแทนได้ยากง่ายเพียงใด การเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนมีความยากง่ายเพียงใด ระดับราคาและคุณภาพของสินค้าทดแทน   ---------------------------------------- [...]

5 ทักษะสำคัญของการทำโลจิสติกส์

5 ทักษะสำคัญของการทำโลจิสติกส์ _________________________________________ In Brief การบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางธุรกิจ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ หมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยผสานเอาเทคโนโลยี และ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะต้องปรับตัว และ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มามาก เก่งแล้ว ไม่ต้องหาความรู้เพิ่มเติม ___________________________________________________ อย่างที่เรารู้กันว่า ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแน่นอนว่า อีกไม่นาน เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนที่มนุษย์อย่างไม่ยากนัก นั่นหมายความว่า มนุษย์จะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสั่งการ กำหนด หรือ วางกลยุทธ์การบริหารงานต่างๆ ซึ่งในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงทักษะด้านโลจิสิตกส์ที่สำคัญที่จะช่วยให้การบริหาร Logistics มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความซื่อสัตย์ สุจริต      ในที่นี้จะหมายถึง การที่พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้อย่างเปิดเผย และ ตรงไปตรงมา เมื่อใดที่เขาพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน [...]

7 ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 กับ Procurement และ Supply Chain

7 ความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2020 กับการจัดหาและซัพพลายเชน              หลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ที่สำคัญการประหยัดค่าใช้จ่ายการบริการและการขนส่งสินค้า ยังคงส่งผลต่อแบรน ด์และภาพลักษณ์อีกด้วย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตพนักงานจัดซื้อจะไม่เพียง แต่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการใช้งานร่วมกันในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ของ บริษัท ที่ให้การสนับสนุน บริษัท ที่เปิดรับมุมมองของทีมจัดซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ บริษัท สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น         ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคในการทำงานของซัพพลายเชนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีการจัดซื้อที่สามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ บริษัท มีความพร้อมในอนาคตจะต้องมองเห็นความสำคัญต่อประเด็นต่างๆ ความ เสี่ยง (Risk Mitigation) ความเสี่ยง (Risk Migration) การเสี่ยงภัย (Risk Mitigation) ความเสี่ยง (Risk Risk) การเสี่ยงภัย (Risk Mitigation) และความเสี่ยงด้านราคาโอน ความ  รับผิดชอบ:หน้าที่ของการจัดซื้อจะเป็นมากกว่าการจัดการด้านต้นทุนที่กำลังจะกลายเป็นที่คาดการณ์ไว้การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้ การบูรณาการ: การ  จัดซื้อจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของธุรกิจรวมถึงข้อมูลความต้องการของตลาดด้วยความตั้งใจในเรื่องดังกล่าว [...]

5 สิ่งที่ “พี่ตูน” ตอบสังคม วิ่งแล้วได้อะไร?

5 สิ่งที่ “พี่ตูน” ตอบสังคม วิ่งแล้วได้อะไร?   การที่คนมีชื่อเสียงคนหนึ่ง ตัดสินใจออกวิ่งจากใต้สุดไปยังเหนือสุดของสยาม เป็นระยะทางร่วม 2,191 กิโลเมตร เพื่อหวังระดมทุนให้ได้ 700 ล้านบาท จากเงินบริจาคของประชาชนกว่า 70 ล้านคนของประเทศไทย ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า สิ่งที่ชายร่างผอมชื่อ “ตูน บอดี้สแลม” กำลังทำอยู่นั้น ให้อะไรกับสังคมได้บ้าง ตลอด 55 วันที่เขาออกวิ่งจากเบตง จังหวัดยะลา ไปยังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปลุกจิตสำนึก การที่คนคนหนึ่งยอมเสียสละตัวเอง เพื่อระดมเงินทุนช่วย 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงปัญหาใหญ่ของประเทศว่า โรงพยาบาลซึ่งถือเป็นที่พึ่งของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ยังขาดแคลนเงินทุนอีกมาก แต่หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กละน้อย  และเลิกคิดว่าธุระไม่ใช่ ปัญหาต่างๆ ก็สามารถบรรเทาลงได้ เหมือนที่เราได้เห็นทุกคนร่วมกันบริจาคเงินให้กับนักร้องหนุ่มคนดังตามช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความดีเป็นสิ่งไม่ตาย แม้จะมีคนค่อนแคะ หรือตั้งข้อสังเกตต่างๆ นานา ถึงการวิ่งของตูน บอดี้สแลม อาทิ เรื่องที่มองว่า ร็อกเกอร์หนุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิ่งครั้งนี้ เพราะได้บริษัทกีฬายักษ์ใหญ่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ รวมถึงวิ่งเพื่อสร้างกระแสให้กับตัวเอง  หรือทำไปก็เท่านั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ในระยะยาว แต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือ [...]

By | 2018-01-04T11:15:46+00:00 January 4th, 2018|Uncategorized|0 Comments

เช็กก่อนช้อป ! ตอบทุกข้อสงสัย ช้อปช่วยชาติ 2560 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้

เช็กก่อนช้อป! 2560 ซื้อยาลดหย่อนภาษีได้ - ไม่ได้            ช้อปช่วยชาติ 2,560 ซื้ออะไรถึงได้ลดหย่อนภาษีรวบรวมสารพัดคำถามมาคลายความสามารถด้านสงสัยให้เข้าใจกันแบบเคลียร์ ๆถูกใจนักช้อปเต็ม ๆ สำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2,560  กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีซึ่งจะช่วยให้ ผู้มีรายได้ อยู่2560 ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 โดยปีบาทนี้รัฐบาลใขการธนาคารวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 การธนาคารวัน   มาถึงตรงนี้มีหลายของคุณคนอาจจะมีความสามารถจำเป็นคุณต้องซื้อสินค้าหรือไใ ้รูปแบบใด ๆ ที่ด้านนำมาได้ภาษีได้ลดหย่อนแล้วจะได้เงินภาษีคืนเท่าไรพร้อมข้อสงสัยอีกมากมายที่กระปุกดหนังสือหนังสืออทคอมรวบรวมมาแจกแจงรายละเอียดให้หายข้องใจกันช้อปช่วยที่คุณคุณคุณชาติ 2560 มีเงื่อนไขอะไร บ้าง?           - ผู้ซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งบุคคลธรรมดาไม่รวมคณะบุคคล                             - ภาษีมูลค่าเพิ่ม          และค่า          ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหัวเรื่อง: การชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม - ค่าใช้จ่ายประจำปี 2560 - (ไม่รวมภาษีสรรพสามิตและค่าบริการที่พัก)           - สินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตใน อัตราภาษี [...]

By | 2018-01-08T10:01:41+00:00 January 3rd, 2018|A ความรู้ทั่วไป|0 Comments

8 เรื่อง ที่ต้องตีลังกาคิด เพื่อเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น”

" 8 เรื่องที่ต้องตีตีความคิดเพื่อเข้าใจชีวิตดีขึ้น" คิดเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิม.. ตีเสมอกาคิดชีวิตอาจแปร !! ... "เราสามารถให้โอกาสกับการตีความว่า" 1. 'คิดว่าผู้ผลิตจะมีเส้นแบ่งแล้ว' ... คนเสพเพลงคอนแทคเลนส์วันนี้สามารถทำได้ - จากคนที่เสียใจเปลี่ยน เป็นคนสร้างเงินได้ทันที ... 2. "คิดว่าลูกจ้างกับนายจ้างคือคนที่ใช้สมองเยอะออกแรงน้อย" ส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้สมองน้อยออกไปเยอะ ... แต่วันนี้ลูกจ้างที่หนึ่ง ก็สามารถเป็นนายจ้างอีกหนึ่ง ... เปิดกว้างให้คนธรรมดาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้ามีความสามารถ ... 3. 'คำว่าเกษียณหมดอายุไปแล้ว' ... ยุคผมจะฮิตเรื่องเกษียณเร็ว แต่ พอผมได้คุยกับคนรุ่นใหม่ยุคนี้เขาสวนกลับมาว่า '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' "" .... แม่งโคตรโดน !! (จริง !! คนจนคนไม่สำเร็จมองงานเป็นความทุกข์ทรมานความทุกข์ ... [...]

By | 2018-01-08T10:04:03+00:00 January 3rd, 2018|A ความรู้ทั่วไป|0 Comments

‘ริชาร์ด หลิว’พร้อมชน’แจ็ค หม่า’ ประกาศยึดไทยเป็นฐานอาเซียน

'ริชาร์ด หลิว'พร้อมชน'แจ็ค หม่า' ประกาศยึดไทยเป็นฐานอาเซียน   "ริชาร์ด หลิว" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ JD.com ประกาศบุกไทยพร้อมสู้ "อาลีบาบา" ของแจ็ค หม่า คู่แข่งคนสำคัญเพื่อสร้างไทยเป็น "ฮับ" ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอาเซียน ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ณ ศูนย์บัญชาการที่ปักกิ่ง ริชาร์ด หลิว (หลิวเฉียงตง) ยืนยันว่า “ผมจะเอาของดีที่ดี ราคาดีที่สุด บริการดีที่สุด” มาสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายออนไลน์สำหรับอาเซียนด้านตะวันออก ขณะที่อินโดนีเซียจะเป็นศูนย์สำหรับอาเซียนด้านตะวันตก “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนมหาศาลในการสร้างเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อการทำธุรกิจอีคอมเมอร์สอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบคลังสินค้าไร้คน, โดรน, ทีมส่งถึงลูกค้าวันเดียวกันหรือไม่เกินวันรุ่งขึ้น...รวมถึงการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการขายและบริการรวมไปถึง Cloud Computing…ทั้งหมดนี้เราจะนำเอามาให้ประเทศไทยได้ใช้อย่างทันท่วงที”  ริชาร์ด หลิว กล่าว ริชาร์ด หลิว ในวัย 43 เป็นอภิมหาเศรษฐีระดับต้นๆ ของจีน หุ้นของ JD.com เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ในเดือน พ.ค.2557 และเป็นบริษัทอินเตอร์เน็ตจีนแห่งแรกที่ได้ขึ้น Fortune Global 500 นายหลิว ยืนยันว่าการจับมือกับเครือเซ็นทรัลที่จะมีการลงทุนร่วมกันถึงประมาณ 500 [...]

By | 2018-01-15T09:36:06+00:00 December 8th, 2017|A ความรู้ทั่วไป|0 Comments

ให้โอกาส

ให้โอกาส             การทำคุณงามความดีมีหลายรูปแบบ หนึ่งในจำนวนนั้นคือ มีใจกว้างพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่น โอกาสเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เยี่ยมเยือนชีวิต แต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ผมมีประสบการณ์ทั้งได้รับโอกาสและให้โอกาสแก่ผู้อื่น แต่ก็มีบางครั้งก็ผิดหวังกับตัวเองที่ไม่ฉวยโอกาสเพราะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องต่างๆ จนไม่สนใจโอกาสที่อยู่ใกล้ตัว บางครั้งก็รู้สึกเสียใจเพราะมีบางคนจงใจแย่งชิงโอกาสที่เป็นของผมไปเป็นของตัวอย่างน่าตาเฉย          จากประสบการณ์ชีวิตผมพบว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีและมีความสุขคือเมื่อผมได้มีส่วนช่วยให้บางคนได้รับโอกาสมากกว่าการรับโอกาส ผมยอมรับว่าผมรู้สึกดีใจ ตื่นตันใจ เมื่อผมได้รับโอกาสดีๆ จากผู้มีน้ำใจ บางครั้งถึงกับน้ำตาซึมทีเดียว และด้วยเหตุนี้ทำให้ทำให้ผมแน่ใจว่าคนอื่นๆ ย่อมรู้สึกอย่างเดียวกัน           สังคมล้อมรอบเรามีบุคคลมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในชีวิต ผู้ขาดโอกาสเหล่านั้นบางคนถูกคนเอารัดเอาเปรียบแย่งชิงโอกาสของเขาไปด้วยวิธีการที่เห็นแก่ตัวและไร้ความเมตตา ผู้ที่ไม่ได้เกิดในตระกูลดังๆ ในครอบครัวมีเงิน ในครอบครัวที่มีอิทธิพล ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนดี มีความสามารถโอกาสที่จะเข้าถึงสถานศึกษาหรือหน้าที่การงานดีๆ เป็นไปได้ยาก           แต่ความจริงอีกด้านหนึ่ง เราพบความจริงว่าเขามีโอกาสแต่ไม่ยอมฉวยโอกาสนั้นสำหรับตน ผมมีสถานรับเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส เราทำทุกสิ่งเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านั้นเข้าถึงโอกาสด้วยการรับมาอุปการะ มีอาหาร มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่หลับนอน มีทุนให้เรียนหนังสือ มีรถรับ-ส่ง [...]

By | 2018-01-04T13:56:19+00:00 November 23rd, 2017|A ความรู้ทั่วไป|0 Comments

กางพ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ส่งออก-นำเข้า-คลังสินค้า-ชิปปิ้ง ปรับตัวอย่างไร เมื่อ กฎหมายใหม่บังคับใช้ 13 พ.ย.นี้

กางพ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ส่งออก-นำเข้า-คลังสินค้า-ชิปปิ้ง ปรับตัวอย่างไร เมื่อ กฎหมายใหม่บังคับใช้ 13 พ.ย.นี้   10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จ่ายค่าปรับ 2-4 เท่าของมูลค่าสินค้าหรือค่าภาษีที่ยังจ่ายไม่ครบถ้วนให้กรมศุลกากร คิดเป็นมูลค่า 31,432 ล้านบาท เงินจำนวนนี้นำมาจัดสรรให้ผู้แจ้งเบาะแส (สายสืบ) 3,939 ล้านบาท และจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม (ศุลกากร, ตำรวจ, ดีเอสไอ) 4,576 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินประมาณ 22,918 ล้านบาท ต่อมา กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ทำหนังสือร้องเรียนผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยส่งถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขอให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขระเบียบการจ่ายเงินสินบน-รางวัล เพื่อลดแรงจูงใจเจ้าหน้าที่ศุลกากร รวมทั้งแก้ไขกฎระเบียบที่มีความคลุมเครือ เปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจ กระทรวงการคลังใช้เวลายกร่างกฎหมาย 2 ปี เสนอคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบหลักการ แต่ยังไม่ทันได้เสนอที่ประชุมรัฐสภา รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ประกาศยุบสภา รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร [...]

By | 2018-01-04T13:59:32+00:00 November 16th, 2017|Uncategorized|0 Comments